Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala transportom

Prodavac će odobriti povrat robe nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom (info@shop.freeform.rs ) ili pismeno (na adresu Antifašističke borbe 20, 11070 Beograd) sa instrukcijama za povrat robe. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju, odnosno da saopšti kupcu broj pod kojim je zavedena njegova reklamaciju u evidenciji primljenih reklamacija. Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

U slučaju nemogućnosti zamene robe, prodavac će nadoknaditi kupcu troškove povrata robe I vrednost robe koju nije više u mogućnosti da isporuči. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom prodavca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

REKLAMACIJE NA OŠTEĆENJA U TRANSPORTU

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju, odmah prijavite kuriru koji Vam je isporučio robu. Kupac je dužan da prijavi svako oštećenje pri transportu u roku od 24 sata od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisivati prijem pošiljke, ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen i svi delovi su na broju, potpišite prijem trobe.