Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala transportom

Prodavac će odobriti povrat robe nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom ili pismeno sa instrukcijama za povrat robe.U slučaju nemogućnosti zamene robe,Prodavac će nadoknaditi Kupcu troškove povrata robe I vrednost robe koju nije više u mogućnosti da isporuči.U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Prodavca,Kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, za svaku kupovinu putem internet prodavnice kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe.Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je popuniti I poslati Obrazac za jednostrani raskid Ugovora na office@freeform.rs I nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrazca poslati popunjen Obrazac sa kompletnim proizvodom I računom na našu adresu. Uz proizvod obavezno poslati I originalnu, neoštećenu ambalažu proizvoda.Troškove transporta snosi Kupac.Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev.Freeform d.o.o će najkasnije u roku od 14 dana od prijema izjave o jednostranom raskidu Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine, I to uplatom na korisnikov žiro račun. Obrazac za povrat robe možete preuzeti ovde.