USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA STRANE DRŽAVLJANE

– REF 4 obrazac (zahtev stranog državljanina za refakciju)
– kupac plaća robu u punom iznosu (sa pdv-om), ukupna vrednost mora biti veća od 150 EUR  po srednjem kursu NBS, pri čemu prodavac izdaje:
1) fiskalni račun u punom iznosu
2) popunjen obrazac REF 4 u tri primerka
3) faktura na ime i prezime kupca

OBAVEZE KUPCA
– da kupljenu robu iznese iz zemlje pre isteka od tri meseca od datuma kupovine
– da prilikom prelaska granice, odnosno izlaska iz naše zemlje na carini overi obrazac REF 4 kao i fakturu za kupljenu robu.

POVRAĆAJ PDV-a
– izvršiti samo u slučaju ako su ispunjeni sledeći uslovi:
1) kupac dostavlja prodavcu originalni račun i REF 4 obrazac overen od strane carine
2) pravo na povraćaj pdv-a se ostvaruje isključivo ako overen REF 4 i faktura nisu stariji od 6 meseci od dana kupovine.

 

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Da bi diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ostvarile pravo na povraćaj pdv-a neophodno je da prilikom kupovine uređaja prilože sledeća dokumenta:

AMBASADA (diplomatska/konzularna predstavništva) – za potrebe ambasade
– SNPDV obrazac – overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
– potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)

LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA
– LNPDV obrazac – overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
– potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)
– kopija diplomatske lične karte osobe ovlašćene za kupovinu

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE (donacije)
– PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i firme

Ukoliko kupac poseduje gore navedena dokumenta prodavac je u obavezi da kuca fiskalni račun na pun iznos, a naplati iznos bez pdv-a.