U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, za svaku kupovinu putem internet prodavnice kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe. Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je popuniti I poslati Obrazac za jednostrani raskid Ugovora na info@shop.freeform.rs I nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrazca kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom.  Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Troškove transporta snosi Kupac.Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev. Freeform d.o.o će najkasnije u roku od 14 dana od prijema izjave o jednostranom raskidu Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine. Obrazac za povrat robe možete preuzeti ovde.

Troskove povrata robe u slucaju raskida ugovora snosi kupac.