Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu shop.freeform.rs i svim njegovim sadržajima. Korišćenjem bilo kog dela sajta  korisnik  prihvata opšte uslove korišćenja.

Opšti uslovi korišćenja sajta javno su objavljeni na sajtu shop.freeform.rs, i smatra se da su svi korisnici upoznati sa njihovom sadržinom, kao i bilo kojom njihovom eventualnom izmenom i/ili dopunom odmah po objavljivanju na sajtu.